Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử UBND Xã Trà Vinh
Tên Video
* Về Nam trà my

Chi tiết tin

Những người làm công tác tổ chức xây dựng đảng phải có dũng khí, sự quyết tâm cao và tinh thần chủ động, sáng tạo

Sau 1 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, chiều ngày 25-1-2013, Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013 đã hoàn thành các nội dung, yêu cầu đề ra. Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự, chủ trì Hội nghị và phát biểu kết luận Hội nghị. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu quan trọng này.

Đồng chí Tô Huy Rứa (bên phải) với đại biểu dự Hội nghị.Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị tổng kết năm 2012 và triển khai công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2013 đã hoàn thành các nội dung, yêu cầu đề ra. Hội nghị đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2012 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2013. Hội nghị đã động viên khen thưởng, ghi nhận những thành tích xuất sắc của các tập thể và cá nhân trong năm 2012, khẳng định sự đóng góp tích cực của đội ngũ chúng ta vào công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đặc biệt, Hội nghị của chúng ta rất phấn khởi được chào đón đồng chí Thường trực Ban Bí Trung ương Đảng, mặc dù bận nhiều công việc, nhưng vẫn dành thời gian tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Thay mặt lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương và toàn thể Hội nghị, tôi xin trân trọng cám ơn đồng chí đã thay mặt Bộ Chính trị có những đánh giá tốt đẹp về công tác tổ chức xây dựng đảng trong năm vừa qua. Tôi cũng xin trân trọng gửi tới đồng chí và toàn thể các đồng chí dự Hội nghị lời chúc mừng năm mới sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt.

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị tổng kết năm 2012 và triển khai công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2013 đã hoàn thành các nội dung, yêu cầu đề ra. Hội nghị đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2012 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2013. Hội nghị đã động viên khen thưởng, ghi nhận những thành tích xuất sắc của các tập thể và cá nhân trong năm 2012, khẳng định sự đóng góp tích cực của đội ngũ chúng ta vào công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đặc biệt, Hội nghị của chúng ta rất phấn khởi được chào đón đồng chí Thường trực Ban Bí Trung ương Đảng, mặc dù bận nhiều công việc, nhưng vẫn dành thời gian tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Thay mặt lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương và toàn thể Hội nghị, tôi xin trân trọng cám ơn đồng chí đã thay mặt Bộ Chính trị có những đánh giá tốt đẹp về công tác tổ chức xây dựng đảng trong năm vừa qua. Tôi cũng xin trân trọng gửi tới đồng chí và toàn thể các đồng chí dự Hội nghị lời chúc mừng năm mới sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt.

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị tổng kết năm 2012 và triển khai công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2013 đã hoàn thành các nội dung, yêu cầu đề ra. Hội nghị đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2012 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2013. Hội nghị đã động viên khen thưởng, ghi nhận những thành tích xuất sắc của các tập thể và cá nhân trong năm 2012, khẳng định sự đóng góp tích cực của đội ngũ chúng ta vào công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đặc biệt, Hội nghị của chúng ta rất phấn khởi được chào đón đồng chí Thường trực Ban Bí Trung ương Đảng, mặc dù bận nhiều công việc, nhưng vẫn dành thời gian tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Thay mặt lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương và toàn thể Hội nghị, tôi xin trân trọng cám ơn đồng chí đã thay mặt Bộ Chính trị có những đánh giá tốt đẹp về công tác tổ chức xây dựng đảng trong năm vừa qua. Tôi cũng xin trân trọng gửi tới đồng chí và toàn thể các đồng chí dự Hội nghị lời chúc mừng năm mới sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt.

Năm 2012 khép lại với nhiều đặc điểm khó khăn của tình hình trong nước và thế giới; tác động không nhỏ đến tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; đánh dấu một năm đầy khó khăn, thách thức đối với công tác xây dựng Đảng, nhưng đồng thời cũng ghi nhận bản lĩnh, sự nỗ lực, quyết tâm cao của chúng ta trước những vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay. Như dự thảo Báo cáo tổng kết đã trình bày tại Hội nghị, song song với thực hiện nhiệm vụ thường xuyên về công tác tổ chức, cán bộ, cơ sở, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ, Ngành tổ chức xây dựng Đảng đã triển khai thực hiện khối lượng lớn công việc hệ trọng, phức tạp, trong thời gian ngắn, có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2010-2015.

Có thể nói, trọng tâm và nổi bật trong năm 2012 là Ban Tổ chức Trung ương và ban tổ chức các cấp uỷ, tổ chức đảng đã làm nòng cốt trong việc tham mưu ban hành và tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Quá tr