Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử UBND Xã Trà Vinh
Tên Video
* Về Nam trà my

Chi tiết tin

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, giao dịch điện tử là nhu cầu tất yếu ở các lĩnh vực trong đời sống xã hội; nhất là trong lĩnh vực quản lý Tiền tệ và Tài chính – Ngân sách. Nhằm thực hiện chủ trương của Chính phủ đẩy mạnh “hiện đại hóa nền Tài chính Quốc gia”, tiến đến hoàn thiện “Chính phủ sô” vào năm 2025; ngày 08/10/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 87/2021/TT-BTC quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước (KBNN), có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2021.


Cổng thông tin điện tử của KBNN có địa chỉ truy cập là https://vst.mof.gov.vn/      


     Đơn vị sử dụng giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ KBNN bao gồm: Hệ thống KBNN, các đơn vị sử dụng NSNN và các tổ chức, các nhân có nhu cầu tra cứu, xác minh thông tin về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ KBNN trong phạm vi pháp luật cho phép. Điều kiện để đăng nhập trang thông tin điện tử của KBNN là tài khoản do KBNN cấp.

Cổng thông tin điện tử của KBNN có địa chỉ truy cập là https://vst.mof.gov.vn/ và bao gồm các trang thông tin điện tử tích hợp nơi KBNN cung cấp các thông tin, dịch vụ, giao dịch liên quan đến hoạt động nghiệp vụ KBNN.

Giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ KBNN được thực hiện qua các trang thông tin điện tử tích hợp của Cổng thông tin điện tử của KBNN bao gồm: Giao dịch điện tử liên quan đến việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN trên môi trường điện tử; các giao dịch điện tử liên quan đến việc giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử trong hoạt động nghiệp vụ KBNN; giao dịch chia sẻ dữ liệu số trong hoạt động nghiệp vụ KBNN và các giao dịch điện tử khác trong hoạt động nghiệp vụ KBNN.

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân truy cập vào Cổng thông tin điện tử và các trang thông tin điện tử của KBNN qua trình duyệt web hoặc ứng dụng di động của KBNN. Trước khi thực hiện giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ KBNN qua các trang thông tin điện tử của KBNN, cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện định danh và xác thực điện tử theo quy định của pháp luật về định danh và xác thực điện tử.

Cổng thông tin điện tử và các trang thông tin điện tử của KBNN tiếp nhận chứng từ điện tử liên tục 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần, bao gồm ngày nghỉ, ngày lễ, ngày Tết, trừ trường hợp có quy định khác về thời hạn nhận chứng từ hoặc trong các trường hợp hệ thống của KBNN đang bảo trì, nâng cấp hoặc gặp sự cố kỹ thuật, không thể vận hành. Trường hợp bảo trì, nâng cấp hệ thống, KBNN thông báo cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trước ít nhất 03 ngày trên Trang thông tin điện tử của KBNN hoặc bằng thư điện tử đến cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Thực hiện thủ tục hành chính trên Trang thông tin dịch vụ công của KBNN: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký tài khoản đăng nhập Trang thông tin dịch vụ công của KBNN cho từng thành viên tham gia giao dịch điện tử thuộc cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân theo hướng dẫn tại Trang thông tin dịch vụ công của KBNN. Cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đổi mật khẩu ban đầu trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo tài khoản đăng nhập các trang thông tin điện tử của KBNN và đổi mật khẩu định kỳ tối đa không quá 03 tháng. Trong quá trình giao dịch điện tử, nếu có thay đổi thông tin đăng ký giao dịch điện tử so với ban đầu, cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm đăng ký lại thông tin và lý do thay đổi cho KBNN theo hướng dẫn trên các trang thông tin điện tử của KBNN.

Phương thức gửi chứng từ điện tử qua các trang thông tin điện tử của KBNN theo phương thức: Lập hồ sơ hoặc kê khai thông tin trên biểu mẫu điện tử (e-form) trên trang thông tin điện tử của KBNN; tải chứng từ điện tử lên các trang thông tin điện tử của KBNN; tích hợp dữ liệu từ hệ thống thông tin của cơ quan, tổ chức với hệ thống thông tin của KBNN.

Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN bằng phương thức điện tử: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ thủ tục hành chính đến KBNN qua Trang thông tin dịch vụ công của KBNN bằng các phương thức nêu trên. Đối với các thành phần hồ sơ thủ tục hành chính chưa thể gửi qua Trang thông tin dịch vụ công của KBNN, cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi KBNN bằng bản giấy. KBNN trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN cho cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính điện tử: Công chức KBNN tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính trên Trang thông tin dịch vụ công của KBNN trong giờ làm việc. Đối với hồ sơ thủ tục hành chính được gửi ngoài giờ làm việc hoặc vào ngày nghỉ, ngày lễ, ngày Tết, công chức KBNN tiếp nhận vào ngày làm việc tiếp theo; đồng thời, có thông báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân về thời điểm tiếp nhận của hệ thống thông qua thư điện tử. Công chức KBNN thông báo về việc tiếp nhận chính thức hoặc yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ qua Trang thông tin dịch vụ công của KBNN hoặc qua thư điện tử cho cơ quan, tổ chức, cá nhân không muộn hơn tám (8) giờ làm việc kể từ khi hệ thống tiếp nhận. Trường hợp hồ sơ thủ tục hành chính cần phải chỉnh sửa, bổ sung, công chức KBNN trả lại hồ sơ cho cơ quan, tổ chức, cá nhân; nêu rõ lý do chỉnh sửa, bổ sung; đồng thời, có hướng dẫn cụ thể qua Trang thông tin dịch vụ công của KBNN để cơ quan, tổ chức, cá nhân bổ sung hoặc hoàn thiện. Thời điểm cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi đầy đủ hồ sơ thủ tục hành chính theo quy định và được giao dịch viên của KBNN tiếp nhận là căn cứ để tính thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN và xác định hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực KBNN (nếu có).

Phạm vi chia sẻ dữ liệu số trong hoạt động nghiệp vụ KBNN: Dữ liệu số chia sẻ trong nội bộ hệ thống KBNN và giữa KBNN với các cơ quan, tổ chức, cá nhân bao gồm các thông tin, báo cáo liên quan đến các hoạt động nghiệp vụ quản lý nhà nước về quỹ ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước; quản lý ngân quỹ nhà nước; tổng kế toán nhà nước; huy động vốn cho ngân sách nhà nước và cho đầu tư phát triển thông qua hình thức phát hành trái phiếu Chính phủ. Dữ liệu số chia sẻ không bao gồm các dữ liệu thuộc phạm vi bảo mật của cơ quan, tổ chức; dữ liệu cá nhân và các dữ liệu thuộc phạm vi bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật.

Bảo đảm an toàn trong các giao dịch điện tử: Cơ quan, tổ chức, cá nhân chỉ được sử dụng tài khoản đăng nhập các trang thông tin điện tử của KBNN để thực hiện các giao dịch điện tử và tra cứu dữ liệu giao dịch theo quy định. Trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng tài khoản đăng nhập các trang thông tin điện tử của KBNN không đúng mục đích hoặc vi phạm các quy định về đảm bảo an toàn thông tin mạng, KBNN được tạm ngừng giao dịch điện tử với cơ quan, tổ chức, cá nhân đó cho đến khi cơ quan, tổ chức, cá nhân đó có biện pháp khắc phục.

Xử lý sự cố trong quá trình thực hiện giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ KBNN: Trường hợp gặp sự cố trong quá trình thực hiện giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ KBNN mà do lỗi hệ thống hạ tầng kỹ thuật của cơ quan, tổ chức, cá nhân, thì cơ quan, tổ chức, cá nhân đó phải tự khắc phục sự cố. Trong thời gian chưa khắc phục được sự cố, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phải thực hiện thông báo cho KBNN bằng văn bản. Trường hợp gặp sự cố do lỗi tại hệ thống thông tin của KBNN, KBNN thông báo cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan được biết về sự cố của hệ thống và thời gian hệ thống tiếp tục vận hành trên Cổng thông tin điện tử KBNN và các kênh thông tin khác của KBNN. Trong thời gian chưa khắc phục được sự cố nêu trên, các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện giao dịch trực tiếp tại KBNN, trừ trường hợp có quy định hoặc thỏa thuận khác.

Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có giao dịch điện tử với KBNN: Quản lý, giữ bí mật về tài khoản đăng nhập vào hệ thống thông tin của KBNN (nếu có) và phương tiện, thông tin phục vụ việc ký số hoặc xác thực; thông báo ngay cho KBNN khi bị mất, lộ phương tiện, thông tin này. Đảm bảo tính hợp pháp, đầy đủ, chính xác và trung thực đối với chứng từ điện tử gửi KBNN theo quy định của Luật Giao dịch điện tử và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành; đồng thời, hoàn toàn chịu trách nhiệm về chứng từ điện tử gửi KBNN. Theo dõi, cập nhật, phản hồi các thông tin liên quan đến các giao dịch điện tử với KBNN. Kịp thời thông báo cho KBNN và thực hiện ngay các thủ tục khi ngừng tham gia giao dịch điện tử với KBNN.

Các đơn vị giao dịch có liên quan đến cơ quan KBNN, cần nắm rõ các nội dung giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ KBNN, để cùng phối hợp và thực hiện thông suốt phương thức quản lý, thu – chi ngân sách nhà nước trên môi trường “số hóa”, góp phần nâng cao hiệu quả tính “tiện ích – an toàn – nhanh chóng – thuận lợi” và minh bạch nền Tài chính Quốc gia; hướng đến hoàn thành mục tiêu “Chính phủ số” trong năm 2025./.

Tác giả: Nguyễn Quốc Tùng


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TRÀ VINH - NAM TRÀ MY - TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Xã Trà Vinh - Nam Trà My - Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)