Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử UBND Xã Trà Vinh
Tên Video
* Về Nam trà my

Chi tiết tin

Đánh giá tình hình hoạt động tín dụng chính sách quý II và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý III năm 2023

Chiều 14.7, Ban đại diện HĐQT Ngâng hàng CSXH huyện tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình hoạt động tín dụng chính sách quý II và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý III năm 2023, đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện chủ trì.


Quang cảnh cuộc họp
Thực hiện chương trình kiểm tra giám sát năm 2023 của Ban đại diện Hội quản trị NHCSXH huyện, quý I có 10/10 thành viên ban đại diện là chủ tịch UBND các xã tổ chức kiểm tra giám sát và đã kiểm tra được 10 tổ tiết kiệm và vay vốn, đi thực tế được 60 hộ vay vốn, quý II có chủ tịch UBND xã Trà Mai và xã Trà Nam tổ chức kiểm tra giám sát nguồn vốn vay, các thành viên Ban đại diện là trưởng, phó các phòng ban huyện tổ chức kiểm tra giám sát 6/10 xã (xã chưa kiểm tra; Xã Trà Nam, xã Trà Dơn, xã Trà Don, xã Trà Vân)
Tổng doanh số cho vay 6 tháng năm 2023 là 26.441 triệu đồng tạo điều kiện cho 448 hộ trong 6 tháng được tiếp cận vốn vay. Doanh số thu nợ trong 6 tháng là 11.483 triệu đồng, tăng 14.958 triệu đồng dư nợ so với đầu năm, tỷ lệ tăng trưởng là 7,28% một số xã có tỷ lệ tăng dư nợ tốt như xã Trà Mai tăng 2.950 triệu đồng, xã Trà Vân tăng 2.306 triệu đồng, xã Trà Nam tăng 1.831 triệu đồng. Dư nợ cho vay đến nay là 220.426 triệu đồng, cụ thể có một số chương trình cho vay có số hộ tiếp cận vốn lớn như: cho vay hộ nghèo có 197 hộ vay vốn với doanh số giải ngân là 11.412 triệu đồng trong đó có cho vay theo Nghị định 28 Chính Phủ là 5.510 triệu đồng, cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn có 92 hộ vay vốn với doanh số giải ngân là 4.397 triệu đồng và nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm cho 146 lao động với số tiền giải ngân là 9.632 triệu đồng... Nhìn chung những hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích và chủ yếu đầu từ vào trồng cây dược liệu, cây sâm Ngọc linh và chăn nuôi trâu, bò theo từng chương trình vay cụ thể (có bảng số liệu kèm theo). Với 4.871 hộ vay vốn còn dư nợ, bình quân 1 hộ vay 45,2 triệu đồng.
Chất lượng hoạt động tín dụng tại cấp xã đạt 98,2/100 điểm giảm 1,2 điểm so với cùng kỳ năm, xếp loại Tốt có 111 tổ tốt 12 tổ khá, 01 tổ Trung bình (có bảng số liệu kèm theo). Chất lượng hoạt động tín dụng toàn huyện đạt 98,1 điểm, giảm 1,4 điểm so với cùng kỳ.

Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng an đại diện HĐQT phát biểu kết luận

Thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT để nghị Ngân hàng CSXH huyện tiếp tục nâng cao chất lượng tín dụng thông qua việc nâng cao chất lượng bình xét khi cho vay, chất lượng hoạt động tổ vay vốn, chất lượng hoạt động ủy thác, chất lượng giao dịch xã; phối hợp lập hồ sơ đề nghị xử lý nợ rủi ro kịp thời, cương quyết xử lý các trường hợp chây ỳ, tích cực tìm kiếm và thu hồi nợ bỏ đi...; rà soát và hoàn thiện hồ sơ rủi ro do nguyên nhân khách quan đợt 2/2023 gởi về chi nhánh trước ngày 31/7/2023...Phối hợp với các ban, ngành có liên quan, các Hội đoàn thể, chính quyền địa phương tổ chức triển khai thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch tín dụng năm 2024, giai đoạn 2024-2026 từ các Thôn/khối phố phản ánh đúng nhu cầu thực tế của các đối tượng thụ hưởng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát Hội đoàn thể cơ sở, Ban quản lý Tổ TK&VV nhằm nâng cao chất lượng hoạt động uỷ nhiệm, chất lượng tín dụng. Rà soát cũng cố kiện toàn lại Tổ tiết kiệm hoạt động chưa hiệu quả, đẩy mạnh công tác huy động tiết kiệm qua tổ và tìm hiểu nguyên nhân những hội đoàn thể xã thu lãi đạt thấp so với kế hoạch. Hoàn thành xong việc sắp xếp, lưu trữ hồ sơ hoạt động uỷ thác, hoạt động Tổ TK&VV theo công văn số 3920/NHCS-TDNN ngày 10/5/2023 của Tổng Giám đốc...

Tác giả: Phú Thiện

Nguồn tin: Trung tâm VH-TT&TT-TH huyện


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TRÀ VINH - NAM TRÀ MY - TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Xã Trà Vinh - Nam Trà My - Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)