Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử UBND Xã Trà Vinh
Tên Video
* Về Nam trà my

Chi tiết tin

8 tháng đầu năm 2023: Chất lượng tín dụng chính sách xếp loại tốt

Sáng ngày 30.8, thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh có buổi kiểm tra hoạt động của Ban đại diện HĐQT và Ngân hàng CSXH huyện Nam Trà My.


Quang cảnh buổi làm việc

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo sát sao, thường xuyên của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện và các ngành, Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã chủ động triển khai thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ chính trị được giao, đảm bảo hoạt động Ngân hàng an toàn, hiệu quả, góp phần tích cực thực hiện các chương trình quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Nguồn vốn Ngân sách huyện chuyển sang NHCSXH cho vay đến nay là 1.670 triệu đồng. Phòng giao dịch đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 40 -CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Quyết định số 1630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, từng bước nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, bổ sung nguồn vốn ngân sách địa phương để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, năm 2023 chuyển 500 triệu đồng đạt 151% kế hoạch.

Tổng nguồn vốn 221.154 triệu đồng, doanh số cho vay đến 28/08/2023 là 28.857 triệu đồng, doanh số thu nợ là 14.182 triệu đồng; Số khách hàng còn dư nợ đến 28/08/2023 là 4.863 khách hàng; Tổng dư nợ các chương trình tín dụng là 219.996 triệu đồng, tỷ lệ tăng trưởng đạt 7,09%, tăng 14.568 triệu đồng so với đầu năm. Tiến độ giải ngân các chương trình tín dụng được giao vốn đạt 100% kế hoạch; dư nợ bình quân 1.774 triệu đồng/Tổ TK&VV; Dư nợ bình quân 45 triệu đồng/khách hàng. Tình hình nợ quá hạn và nợ khoanh 940 triệu đồng, chiếm 0,42% so với Tổng dư nợ; Tỷ lệ thu nợ đến hạn thực tế đạt 100%, lãi tồn 1.526 triệu đồng, giảm 115 triệu đồng so với đầu năm. Xếp loại chất lượng tín dụng chính sách đến 28/08/2023 xếp loại tốt. Phòng giao dịch đang thực hiện 13 chương trình tín dụng chính sách, về cơ bản đơn vị đã thực hiện đúng cơ chế nghiệp vụ tín dụng; thực hiện quy trình, thủ tục bình xét duyệt, giải ngân theo quy định của Tổng Giám đốc, hộ vay nhận đủ tiền vay và sử dụng vốn vay đúng theo mục đích xin vay, Hội đoàn thể xã tổ chức kiểm tra sau 30 ngày giải ngân.

           
Nguồn vốn chính sách góp phần tích cực thực hiện các chương trình quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

            Kết luận buổi làm việc, thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh đề nghị thời gian tới, Ban đại diện và Ngân hàng CSXH huyện Nam Trà My tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền các chính sách tín dụng ưu đãi đến với người dân, nhất là việc triển khai cho vay Nghị quyết 11 của Chính phủ; tập trung cho vay đáp ứng nhu cầu vốn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, giải quyết việc làm. Hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch nguồn vốn giao, kiểm soát tốt nợ đến hạn, làm tốt việc thu hồi nợ đến hạn để tạo nguồn vốn cho vay quay vòng, xử lý nợ bị rủi ro kịp thời do nguyên nhân khách quan, không để phát sinh nợ quá hạn, giữ vững chất lượng tín dụng, tỷ lệ nợ quá hạn luôn giữ vững, chất lượng hoạt động tín dụng chính sách đạt 99 điểm trở lên, có 100% tổ tiết kiệm và vay vốn xếp loại tốt. Các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện phối hợp với UBND các xã để tổ chức kiểm tra giám sát theo định kỳ hằng năm và hoàn thành trước ngày 30/9/2023. Hội đoàn thể huyện phối hợp với Phòng giao dịch NHCSXH huyện tìm hiểu nguyên nhân để khắc phục đối với những Hội đoàn thể xã có tỷ lệ thu lãi, tỷ lệ huy động tiết kiệm đạt thấp, tổ tiết kiệm và vay vốn đạt loại khá. Tiếp tục tuyên truyền cho người dân biết về Nghị định 28 của chính phủ về các chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 đến năm 2030. Rà soát danh sách hộ vay có nhu cầu để phối hợp với Phòng Dân tộc huyện để trình UBND huyện phê duyệt.

Tác giả: Phú Thiện

Nguồn tin: Trung tâm VH-TT&TT-TH huyện


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TRÀ VINH - NAM TRÀ MY - TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Xã Trà Vinh - Nam Trà My - Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)